Demoliční práce

Provádí

– demoliční práce včetně demolice objektů

Demolice je opak ke konstrukci, tedy bourání budov a jiných staveb.

Pro domy vysoké jen dvě nebo tři podlaží je demolice snadným procesem. Stavba je jednoduše zbourána bagrem nebo buldozerem. Demolice ve větších výškách se provádí několika způsoby.

Bourací hydraulické nůžky jsou nejvhodnějším a nejekonomičtějším řešením demolice pro svou možnost práce v různých polohách a díky výraznému snížení hladiny otřesů. Dle použitého materiálu je možné oddělit například střešní rámy, celé rámy oken, zábradlí a mnohá další od ostatních použitých konstrukcí. To vše lze přímo nakládat na dopravní prostředky nebo dále třídit na různé deponie. Pro minimalizování šíření prachu ze suti se místo demolice skrápí. To dovoluje provádět bourací práce i v hustě obydlených místech. Takto prováděná technologie zaručuje maximální bezpečí při odstraňování staveb, či konstrukcí a hlavně tolik důležitý ohled na ekologii při celém průběhu demolice.

Zdroj Wikipedie.cz

 Nákladní doprava-  těžká

– nákladní autodoprava těžká